Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
260

I C 14/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzesku

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 14/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Karteczka Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 r. w Brzesku na rozprawie sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko M. S. o zapłatę I uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Brzesku z dnia 23.02.2016 sygn. akt I C 14/16 ,
Czytaj więcej»

I C 26/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzesku

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2020-02-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 26/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wanda Zaleśna-Dziedzic Protokolant: Magdalena Baran po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Brzesku na rozprawie sprawy z powództwa M. Ł. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. Ł. kwotę 20500,00 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) z ustawowymi odsetkami o
Czytaj więcej»

I C 57/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzesku

Data orzeczenia: 2019-03-27

Data publikacji: 2020-03-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 57/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Stanisław Kostrzewa Protokolant: stażysta Żaneta Ehrlich po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 r. w Brzesku na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) Bank S.A. we W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) Bank S.A. we W. na rzecz powódki J. K. kwotę 1578,92 zł (tysiąc pięćset siedemdziesiąt osiem złotych dziewię
Czytaj więcej»

I C 56/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzesku

Data orzeczenia: 2019-03-08

Data publikacji: 2020-03-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 56/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Stanisław Kostrzewa Protokolant: stażysta Żaneta Ehrlich po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2019 r. w Brzesku na rozprawie sprawy z powództwa S. R. przeciwko (...) Bank S.A. we W. o zapłatę I.zasądza od strony pozwanej (...) Bank S.A. we W. na rzecz powódki S. R. kwotę 1810,35 zł (tysiąc osiemset dziesięć złotych trzydzieści pięć gr
Czytaj więcej»

I C 75/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzesku

Data orzeczenia: 2016-11-29

Data publikacji: 2018-03-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 75/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Gawłowska-Sobusiak Protokolant: Paulina Wąs po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Brzesku na rozprawie sprawy z powództwa E. P. przeciwko (...) z siedzibą w P. działająca przez (...) Spółka Akcyjna Oddział w P. z siedzibą w W. o zapłatę I. umarza postępowanie co do kwoty 9 333,68 zł (dziewięć tysięcy trzysta tr
Czytaj więcej»

I C 86/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzesku

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-11-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 86/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Stanisław Kostrzewa Protokolant: Magdalena Baran po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 r. w Brzesku na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko R. P. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego R. P. (1) na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 931,91 zł (dziewięćset trzydzieści jeden złotych dziewięćdzies
Czytaj więcej»

I C 98/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzesku

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 98/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2015r Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Marek Jałowiecki – Paruch Protokolant: Magdalena Markowska po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015r. w Brzesku na rozprawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko (...) SA w K. o zapłatę I oddala powództwo; II koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie znosi. Sędzia SR Marek Jałowiecki – Paruch S/ - odnotować wyrok, - kal. 3 tygodnie, 04.
Czytaj więcej»

I C 113/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzesku

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-11-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 113/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Gawłowska-Sobusiak Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Bober po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Brzesku na rozprawie sprawy z powództwa U. N. z/s w W. przeciwko K. S. o zapłatę I oddala powództwo; II koszty procesu między stronami wzajemnie znosi. Sędzia SR Agata Gawłowska-Sobusiak Sygn. akt I C 113/17
Czytaj więcej»

I Ns 543/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzesku

Data orzeczenia: 2016-08-19

Data publikacji: 2016-10-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 543/15 POSTANOWIENIE Dnia 19 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Gawłowska-Sobusiak Protokolant: Paulina Wąs po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2016 r. w Brzesku na rozprawie sprawy z wniosku J. O. (1) z udziałem G. O. (1) , J. O. (2) , M. M. , M. K. (1) , J. O. (3) , G. O. (2) , M. S. , T. S. , A. P. , S. K. , M. K. (2) , H. Z. , W. W. , A. W. , M. W. , oraz nieznanych z miejsca pobytu J. S. i M. C. reprezen
Czytaj więcej»

I Ns 659/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brzesku

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 659/14 POSTANOWIENIE Dnia 17 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Stanisław Kostrzewa Protokolant: Magdalena Baran po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. w Brzesku na rozprawie sprawy z wniosku M. B. z udziałem H. M. , Powiatu B. - Zarządu Dróg Powiatowych w B. o rozgraniczenie postanawia: I ustalić, że przedmiotem rozgraniczenia są położone w miejscowości B. działka nr (...) objęta KW nr (...) prowadzoną
Czytaj więcej»